RECRUITMENT | TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH QUẢNG CÁO,TÀI TRỢ SỰ KIỆN