Phạm Tuấn Anh

Executive - Viettel Pay

Hoàng Tiến Cường

Vice CMO - PTI Insurance

Nguyễn Bảo Trọng

Vice CMO - PTI Insurance

Nguyễn Thanh

Chief Rep. North - Japan Airlines

Chu Minh Hà

CMO North - Berjaya Group

Vũ Thị Thuỳ Linh

CEO - Lamita Holding

Trần Thị Sen

CMO - Dược Đại Bắc

Ngô Quang Hoà

CEO - iKitchen Vietnam

Lê Tùng (Lee)

CMO - SUNHOUSE Group

Đoàn Mai Chi

CEO - L'Organic Beauty

Dương Đức Ngọc

CEO - Tonkin Media