side-area-logo

[M&F] “Artificial Intelligence in the 4th Industry Revolution”

[M&F] “Artificial Intelligence in the 4th Industry Revolution”

Gặp gỡ Lê Công Thành với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo (AI) trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (4IR)”.

Lê Công Thành hiện là giám đốc Topica AI Lab và là founder của infoRE/SMCC.vn – một trong những chuyên gia hàng đầu đang làm việc trực tiếp về trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam hiện nay.

Comments
Share
cuong.dt

Related posts