side-area-logo
Giới thiệu chung

Chuỗi 3 Khoá học 7 buổi do thạc sĩ Trịnh Minh Giang xây dựng và giảng dạy được cô đọng từ những trải nghiệm khi thực chiến cùng VMCG (Venture Management Consulting Group) và các team thành viên trực tiếp xây dựng các nền tảng (platform) và các chương trình thành viên (membership) cộng với nền tảng học thuật về quản trị hệ thống tin (management of information system), kinh tế mạng lưới (network economy) và quản trị sáng tạo và đổi mới (innovation management) mà anh được trang bị trong thời gian tu nghiệp ở Pháp cùng những tri thức khi tham gia xuất bản 3 cuốn sách “cực đỉnh” là “Chiến lược Đại dương Xanh”, “Cuộc Cách mạng Nền tảng” và “Kinh tế Thành viên” do Alpha Books phát hành.

Đối tượng học viên
  • Giới kinh doanh và quản trị cấp trung, cấp cao.
  • Sáng lập viên các dự án khởi nghiệp.
  • Giảng viên kinh doanh, chiến lược, quản trị, sáng tạo và đổi mới, công nghệ.
  • Nhân viên thuộc các bộ phận chiến lược, kinh doanh, bán hàng, marketing, nghiên cứu và phát triển, công nghệ thông tin, chăm sóc khách hàng.
  • Sinh viên năm cuối, hoặc đã tốt nghiệp các ngành kinh doanh, quản trị, marketing, sáng tạo và đổi mới, công nghệ thông tin, chăm sóc khách hàng.

Chiến lược Kinh doanh 4.0 đặc biệt phù hợp với các nhà lãnh đạo, doanh nhân, nhà quản trị cũng như các tập thể đã và đang nhận thức được tính cấp thiết của chuyển đổi số (digital transformation) cũng như sự chuyển dịch từ các chiến lược phát triển thị trường thông thường tập trung vào sản phẩm hay giao dịch sang chiến lược tập trung vào cộng đồng thành viên.

Các Học Phần
CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH - BLUE OCEAN STRATEGY (BOS)
Chiến lược Kinh doanh 4:0: Học phần về Chiến Lược Đại Dương Xanh – Từ Tư duy đến Ứng dụng (1buổi).
CHIẾN LƯỢC NỀN TẢNG SỐ – DIGITAL PLATFORM STRATEGY
Chiến lược Kinh doanh 4.0: Học phần về Chiến lược Kinh doanh với Nền tảng Số (4 buổi).
CHIẾN LƯỢC CH. TRÌNH THÀNH VIÊN - MEMBERSHIP STRATEGY
Chiến lược Kinh doanh 4.0: Học phần về Chiến lược Kinh doanh với Chương trình Thành viên (2 buổi).
Giảng viên

Trịnh Minh Giang (MBA – INSEEC Paris) nguyên là đồng sáng lập Alpha Books từ những năm 2005 – 2006, thương hiệu sách đã đưa “Chiến lược Đại dương xanh” vào Việt Nam cùng với rất nhiều cuốn sách khác về chiến lược và đổi mới sáng tạo.
Là một doanh nhân tham gia xây dựng nhiều thương hiệu mang hàm lượng tri thức và công nghệ cao như VMCG (startup eco-builder), IZZI Asia (F&B platform), VIoTA (internet of things), Traqee (positioning system), Labo.io (platform builder), … Giang từng có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp với hệ thống trường phổ thông liên cấp, tiên phong trong các ứng dụng giáo dục mới như đưa kỹ năng mềm vào chương trình chính khoá, ứng dụng đa trí thông minh, sơ đồ tư duy… và hiện cũng đang tiếp tục xây dựng những nền tảng giáo dục khác, đặc biệt là giáo dục công nghệ như học viên lập trình cho trẻ em KiddiCode.
Gần đây nhất, Giang tham gia phát hành ấn bản tiếng Việt của hai cuốn sách đặc biệt quan trọng trong kinh doanh hiện đại là “Cuộc Cách mạng Nền tảng” (The Platform Revolution) và “Kinh tế Thành viên” (Membership Economy) cũng như chuyển tải thành các khoá học về nền tảng số (digital platform) và các chương trình thành viên (membership)

Học Viên Tiêu Biểu
Phạm Tuấn Anh

Executive - Viettel Pay

Hoàng Tiến Cường

Vice CMO - PTI Insurance

Nguyễn Bảo Trọng

Vice CMO - PTI Insurance

Nguyễn Thanh

Chief Rep. North - Japan Airlines

Chu Minh Hà

CMO North - Berjaya Group

Vũ Thị Thuỳ Linh

CEO - Lamita Holding

Trần Thị Sen

CMO - Dược Đại Bắc

Ngô Quang Hoà

CEO - iKitchen Vietnam

Các mức Học phí
Nhóm đăng ký
1.100.000 VNĐ / buổi
Áp dụng cho 01 học viên/buổi, khi học viên đăng ký và thanh toán theo nhóm từ 03 người trở lên.
Học viên cũ
1.210.000 VNĐ / buổi
Áp dụng cho 01 học viên/buổi đã theo học một trong các khoá có trả phí của VMCG trong cùng năm.
Đăng ký thường
1.540.000 VNĐ / buổi
Áp dụng cho 01 học viên/buổi đăng ký là học viên mới và không có mã ưu đãi.
Liên hệ

VMCG Office
4th Floor, 505 Minh Khai, Hoa Binh Green City Building,
Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam
Tel: (8424) 6260 2493
Email: office@vmcg.vn
URL: http://vmcg.vn/contact-us/
Inbox: https://www.messenger.com/t/VMCG.vn

Đăng ký học
Comments
Share
Nguyen Linh

Related posts