VƯỜM ƯƠM EDxTECH

Chương trình vườn ươm thuộc VMCG dành cho các Startup/SMB và các bạn trẻ tài năng có đam mê trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

CÁC STARTUP NÀO NÊN THAM GIA EDxTECH?

1. Các Startup/SMB trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
2. Các startup/SMB không nhất thiết đã có công nghệ nhưng trong mô hình phát triển có thể dùng công nghệ để tạo đột phá.
3. Các bạn trẻ tài năng đã và đang làm việc trong linh vực giáo dục.

THAM GIA NGAY

HOạt động

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
ƯƠM TẠO

Các Startup/SMB được ươm tạo trong thời gian 3-6-12 tháng, tuỳ mức độ trưởng thành và tiềm năng đột phá.

Khám phá
GỌI VỐN

Startup được tham gia thuyết trình gọi vốn tại các phiên pitching session trong các buổi demo day do VMCG và EdxTech tổ chức.

Khám phá
NETWORKING

Cơ hội tham gia giao lưu tại nhiều Networking Day cùng với các chuyên gia, các startup khác và mạng lưới các nhà đầu tư.

Khám phá
"Education is the Most Powerful weapon which you can use to change the world." Nelson Mandela
EDxTECH TRAINNING PROGRAM
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Các chương trình đào tạo chuyên biệt kéo dài từ 03 - 12 tháng được thiết kế dành riêng cho các startup tham gia chương trình vườn ươm EdxTech:

  • Chiến lược nền tảng số  và chuyển đổi số áp dụng cho giáo dục đào tạo.

  • Quản trị doanh nghiệp tinh gọn và tăng trưởng.

  • Mô hình phát triển của các công ty khởi nghiệp công nghệ giáo dục.

  •  Cách thức thuyết trình gọi vốn (pitching) thu hút các nhà đầu tư.

  • Xây dựng chiến lược truyền thông và tăng trưởng học viên.

  • Quản trị ngân sách, quản trị tài chính.

  • Lập kế hoạch và xây dựng chiến lược.

  • Quản trị đội ngũ và tạo động lực cho đội ngũ.

Chi tiết
ĐĂNG KÝ THAM GIA EDxTECH
THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN/STARTUP
THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ